Γνωστοποιούμε στους φοιτητές μας που σπουδάζουν στα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας ότι στις 10 Νοεμβρίου ώρεα 7-9 μ.μ. ο Διευθυντής της σχολής μας θα βρίσκεται στο ξενοδοχείο Σέρατον (Balkan) για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος σας απασχολεί.

Τηλ. Επικοινωνίας 00359 87 964 5025