Η TOMI – ACADEMIA δεν είναι πρακτορείο ,ατζέντης, διαμεσολαβητής εγγράφων ή μεσολαβητής. Είναι ένα πλήρες οργανωμένο και στελεχωμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Οι νέοι φοιτητές μας προετοιμάζονται λεπτομερώς από άριστα εκπαιδευμένους καθηγητές τόσο για τα εισαγωγικά τεστ όσο και για την ομαλή έναρξη των Πανεπιστημιακών Σπουδών. Η θερινή προετοιμασία αρχίζει 26 Ιουνίου και λήγει 10 Σεπτεμβρίου.

Γίνονται ζωντανά μαθήματα σε Θεσσαλονίκη (Μητροπόλεως 17) , Αθήνα ( Πανεπιστημίου 39) καθώς και διαδικτυακά για τους φοιτητές της επαρχίας.

Τα μαθήματα μας εβδομαδιαία διαρκούν 4 ημέρες ( Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή) από 4 ώρες ανά ημέρα.

Η ελάχιστη παρακολούθηση είναι 4 εβδομάδες. Όποιος όμως επιθυμεί μπορεί α παρακολουθήσει μαθήματα όσες εβδομάδες επιθυμεί.

Ένας υποψήφιος ξεκινά όποια Δευτέρα επιθυμεί εντός του θέρους αφού τα μαθήματα μας επαναλαμβάνονται ανά 4 εβδομάδες.

Διδάσκουμε όλες τις ερωτήσεις όλων των Πανεπιστημίων (Σόφια, Φιλιππούπολη, St.Kliment,Stara Zagora,Pleven) . Τέλος, διδάσκουμε τα μαθήματα για όλες τις ειδικότητες(Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Κτηνιατρική, Πολυτεχνείο, Ψυχολογία )