Η TOMI SCHOOL και η MED – ACADEMIA προσφέρουν ΔΩΡΕΑΝ υποστηρικτικά μαθήματα στους πρωτοετείς φοιτητές τους την περίοδο των Χριστουγέννων 2019 στα διδακτήριά μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα είναι το ακόλουθο:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ        
ΙΑΤΡΙΚΗ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/12 ΣΑΒΒΑΤΟ 28/12 ΚΥΡΙΑΚΗ 29/12 ΔΕΥΤΕΡΑ 30/12
10:00 – 11:00 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
11:00 – 13:00 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/12 ΣΑΒΒΑΤΟ 28/12 ΚΥΡΙΑΚΗ 29/12 ΔΕΥΤΕΡΑ 30/12
10:00 – 11:00 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
11:00 – 13:00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
         
ΑΘΗΝΑ        
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/12 ΣΑΒΒΑΤΟ 28/12 ΚΥΡΙΑΚΗ 29/12 ΔΕΥΤΕΡΑ 30/12
11:00 – 13:00 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ    
13:00 – 15:00 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ     ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
         
         
SKYPE ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/12 ΣΑΒΒΑΤΟ 28/12 ΚΥΡΙΑΚΗ 29/12 ΔΕΥΤΕΡΑ 30/12
09:00 – 11:00 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ