Τι Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Στάρα Ζαγόρα ανακοίνωσε νέα εξεταστική για την Ιατρική και  Κτηνιατρική Σχολή.

Καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων είναι η 17 Σεπτεμβρίου 2020.