Το πρόγραμμα εξετάσεων της Ιατρικής- Οδοντιατρικής  α΄έτος Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας για τα τμήματα των φοιτητών μας είναι το ακόλουθο:

Ιατρική τμήμα 53

Χημεία         4/6

Βιολογία      11/6

Φυσική        26/6

Ιατρική τμήμα 56

Χημεία        8/6

Βιολογία     15/6

Φυσική       21/6

Οδοντιατρική τμήμα 24

Υλικά (Materials) 14/6

Μικροβιολογια     27/6

Βιοχημεία            ?