Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες εξεταστικής Ιανουαρίου για το γκρουπ 24 του πρώτου έτους της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Σόφιας

Αυτές είναι:

31/1/2018 ΧΗΜΕΙΑ

5/2/2018 ΦΥΣΙΚΗ

9/2/2018 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ

Η Ιατρική δίνει μόνο ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ και τα τεστ αρχίζουν μετά τις 31/1/2018