Η εξεταστική ύλη για το τεστ σε Βιολογία και Χημεία στο Πανεπιστήμιο St. Kliment στη Σόφια βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο εδώ.