Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι (MUS) για Ιατρική – Οδοντιατρική – Φαρμακευτική ότι από φέτος το τεστ εισόδου αλλάζει ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Οι ερωτήσεις ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ γίνονται 400. Από αυτές θα πέσουν 10 με 4 πιθανές απαντήσεις η καθεμία. Επίσης, 2 ερωτήσεις θα αφορούν αντιστοιχίσεις, 2 ερωτήσεις θα αφορούν ΝΑΙ – ΟΧΙ και μία θα αφορά συμπλήρωση νέων λέξεων. 
  2. Για την ΧΗΜΕΙΑ ισχύουν τα ίδια, με την διαφορά ότι οι 400 ερωτήσεις χωρίζονται σε 200 Ανόργανης Χημείας και 200 Οργανικής Χημείας.
  3. Το τεστ των Αγγλικών έχει 10 ερωτήσεις κατανόησης επιστημονικού κειμένου με 4 πιθανές απαντήσεις εκ των οποίων μόνο μία είναι ορθή.

Είναι φανερό ότι για να επιτύχει την εισαγωγή του ένας νέος φοιτητής πρέπει ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΟΡΘΗ, ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. 

Η Σχολή μας αρχίζει εντατικά μαθήματα στις 20 Ιουνίου με ελάχιστο χρόνο τις 4 εβδομάδες με 4 ώρες μάθημα ημερησίως.

Για το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας ΤΙΠΟΤΑ δεν είναι όπως πριν.