Την Πέμπτη 9 Φεβρουραίου ο διευθυντής κ. Μιχαήλ Μπανιώρας θα βρίσκεται στη Σόφια. Όποιος φοιτητής μας επιθυμεί, μπορεί να τον συναντήσει στο Sheratton Hotel 2-3 μ.μ.

Η επίσκεψη αυτή είναι έκτακτη και δεν έχει σχέση με την προγραμματισμένη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Φεβρουαρίου.