Τα αμέσως επόμενα εισαγωγικά τεστ Ιατρικής – Οδοντιατρικής για τους υποψήφιους φοιτητές μας είναι τα ακόλουθα: 

1 Αυγούστου SAFARYK UNIVERSITY , KOSICE στην Θεσσαλονίκη

15 Αυγούστου COMENIUS UNIVERSITY, BRATISLAVA στην Μπρατισλάβα

24 Αυγούστου MEDICAL UNIVERSITY SOFIA

Ήδη στις 11 Ιουλίου έγινε το δεύτερο εισαγωγικό τεστ της Ιατρικής Σχολής στην Φιλιππούπολη.