Με την λήξη της περιόδου μαθημάτων της Σχολής μας και την έναρξη της Ακαδημαϊκής περιόδου στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια η Διεύθυνση, οι συνεργάτες, οι καθηγητές και το προσωπικό της ΤΟΜΗ – ACADEMIA εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στις οικογένειες που εμπιστεύθηκαν την τύχη των παιδιών τους σε μας.   

 

Upon the end of our School courses and the beginning of the Academic period at the European Universities, TOMI – ACADEMIA’s Director, associates, professors and staff express their thanks to the families who trusted their childrens’  future to us.