Η Tomi school – med academia είναι το μόνο φροντιστήριο που προσφέρει ΖΩΝΤΑΝΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ στα διδακτήριά μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τους υποψήφιους φοιτητές Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Κανένας άλλος πράκτορας, ατζέντης, διαμεσολαβητής δεν έχει αυτήν την δυνατότητα. Οι περισσότεροι ισχυρίζονται ψευδώς ότι ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι περνάνε στα εισαγωγικά τεστ. 

Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι μόνο στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας, πέρσι 2019 τουλάχιστον 100 Ελληνόπουλα έμειναν εκτός.