Το Medical Unv. Sofia θα πραγματοποιήσει μόνο 2 τεστ εισόδου. Το πρώτο
θα είναι στις 26 Αυγούστου και το δεύτερο στις 9 Σεπτεμβρίου.

Η Ιατρική Σχολή του St.Kliment δεν έχει ανακοινώσει ακόμη ημερομηνίες τεστ.

Η Ιατρική Σχολή του Plovdiv θα πραγματοποιήσει τεστ στις 4 Σεπτεμβρίου.