Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας ανακοίνωσε τις ημερομηνίες των εισαγωγικών εξετάσεων σε Βιολογία, Χημεία και Αγγλικά.

Η πρώτη εξέταση είναι στις 24/08/2019 ημέρα Σάββατο και η δεύτερη εξέταση είναι 14/09/2019 ημέρα Σάββατο.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την πρώτη εξέταση θα γίνει στις 27/08/2019 και για τη δεύτερη 16/09/2019.

The Medical University Sofia has announced the dates for the entrance exams in Biology,Chemistry and English language. The first date for the entrance exams is on Saturday 24/08/2019 and the second is on Saturday 14/09/2019. Announcement of the first examination results:27/08/2019 and of the second examination: 16/09/2019.