Η επίσκεψη στους επίσημους χώρους των φροντιστηρίων μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι επιβεβλημένη για όσους σκοπεύουν να μας εμπιστευθούν το μέλλον του παιδιού τους. Έτσι μπορεί κανείς να ενισχύσει την εμπιστοσύνη του στους υπεύθυνους και να πάρει την απαραίτητη εντύπωση σοβαρότητας που απαιτεί η περίσταση.

Εμείς προτρέπουμε σε μία επίσκεψη στους χώρους μας και μια γνωριμία με την Διεύθυνση και το προσωπικό μας.

Οι σπουδές είναι η κορύφωση της μόρφωσης ενός νέου ανθρώπου. Είναι μοναδικές στης ζωή του και επομένως η αποκόμιση εμπιστοσύνης μέσω της επίσκεψης γνωριμίας απαραίτητη.