Στη γειτονική χώρα υπάρχουν δύο Κτηνιατρικές Σχολές. Το τμήμα Κτηνιατρικής του Δασοπονικού Πανεπιστημίου Σόφιας και η Κτηνιατρική της πόλης Στάρα Ζαγόρα.

Έχουν ίδια δίδακτρα αλλά διαφορετικό τεστ εισόδου.

Η συμβουλή μας είναι οι υποψήφιοι για λόγους ασφαλείας να κάνουν αίτηση και στις δύο Κτηνιατρικές Σχολές.