Η Σχολή μας θα προσφέρει και αυτό το καλοκαίρι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μαθημάτων προετοιμασίας για τους νέους φοιτητές που θα αρχίσουν σπουδές τον Σεπτέμβριο του 2016.

Πιο συγκεκριμένα τα μαθήματα θα γίνουν σε Αθήνα (Πανεπιστημίου 39) και Θεσσαλονίκη (Μητροπόλεως 17) σύμφωνα με το νεώτερο πρόγραμμα:

ΚΥΚΛΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

4-5-6-7 ΙΟΥΛΙΟΥ

11-12-13-14 ΙΟΥΛΙΟΥ

18-19-20-21 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

25-26-27-28 ΙΟΥΛΙΟΥ

1-2-3-4-5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

8-9-10-11-12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι Βιολογία – Χημεία – Λατινικά – Ανατομία στα Αγγλικά.

Διευκρινίζεται ότι ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ παρεμφερή Σχολή με την ΤΟΜΗ δεν προσφέρει τέτοια προετοιμασία υψηλού επιπέδου.

Our School will offer this summer, like every year, preparatory courses for new students who will begin their studies in September 2016.

Specifically the courses will take place in Athens (Panepistimiou 39) and Thessaloniki (Mitropoleos 17) according to the newest program:

CIRCLE OF JULY

4-5-6-7 JULY

11-12-13-14 JULY

18-19-20-21 JULY

CIRCLE OF AUGUST

25-26-27-28 JULY

1-2-3-4-5 AUGUST

8-9-10-11-12 AUGUST

The subjects taught are Biology – Chemistry – Latin – Anatomy in English.

We would like to clarify and emphasize that NO OTHER school active in our field of services provides the quality, level and comprehensive preparation courses.