Οι υποψήφιοι φοιτητές Ιατρικής – Οδοντιατρικής – Κτηνιατρικής – Φαρμακευτικής για όλα τα συνεργαζόμενα με μας Πανεπιστήμια της Ευρώπης είναι απαραίτητο να προετοιμασθούν σωστά για τα εισαγωγικά τεστ ώστε να υπάρχει απόλυτη επιτυχία. 

Για όσους μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της Σχολής μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη δημοσιεύουμε το πρόγραμμα των μαθημάτων.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΡΟΥΣ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το μάθημα είναι εξειδικευμένο κυλιόμενο με επανάληψη της ύλης κάθε 4 εβδομάδες. Άρα ο ελάχιστος χρόνος είναι τουλάχιστον 4 εβδομάδες (64 ώρες διδασκαλίας).

Βεβαίως όσοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν χωρίς καμία επιβάρυνση περισσότερες εβδομάδες.

Οι υποψήφιοι που κατοικούν μακριά θα έχουν πλήρες πρόγραμμα διδασκαλίας εξ αποστάσεως (Skype).

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι Βιολογία – Χημεία – Αγγλικά.

Για τους επιτυχόντες υπάρχει ένα πρόγραμμα τριών εβδομάδων 17 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου στα μαθήματα Ανατομία – Κυτταρολογία – Λατινικά.