Στα Βουλγάρικα Πανεπιστήμια (Ιατρική-Οδοντιατρική -Φαρμακευτική) επειδή η ζήτηση είναι τεράστια, παρόλο που οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τέλος Αυγούστου, μόλις συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων οι Σχολές αυτόματα σταματούν να δέχονται νέους υποψηφίους.

Αυτό σημαίνει ότι όποιος ενδιαφέρεται πρέπει να ενεργήσει γρήγορα γιατί λόγω της ζήτησης οι διάφορες Σχολές κλείνουν τις πλατφόρμες υποδοχής υποψηφίων μόλις συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός.