Αποτελέσματα εισαγωγικών εξετάσεων Ιατρικού Πανεπιστημίου Σόφιας:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ: 510
ΠΕΤΥΧΑΝ:350
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ: 29
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΤΟΜΙ ΣΨΗΟΟΛ:13 από τους 29!!!

Αφιερώνεται στους συναδέλφους οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δε χρειάζεται μάθημα και στους γονείς που αποφεύγουν να κουράσουν με μάθημα τα τέκνα τους.
Εμείς το καλοκαίρι κάναμε στα διδακτήριά μας πάνω από μ700 ώρες μάθημα στους μαθητές μας.