Η Σχολή μας σταματά να δέχεται αιτήσεις για τις Ιατρικές – Οδοντιατρικές Σχολές των Πανεπιστημίων στην Ρουμανία λόγω παρέλευσης των χρονικών προθεσμιών.

Πάλι του χρόνου!