Στην γειτονική Βουλγαρία η βελτίωση των υποδομών και των συνθηκών ζωής καθώς και η εγγύτητα με την Ελλάδα έφεραν τα τελευταία χρόνια μία άνθιση στην ζήτηση θέσεων για σπουδές κυρίως στα αγγλόφωνα τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής. 

Τα πιο δημοφιλή Πανεπιστήμια είναι:

1. Το MUS (Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας) με 300 θέσεις Ιατρικής, 100 Οδοντιατρικής και 100 Φαρμακευτικής, με δίδακτρα 8000€ και 6000€. 

2. Η Ιατρική Σχολή του St. Kliment University στην Σόφια με 50 θέσεις και δίδακτρα 5.200€.

3. Η Ιατρική Σχολή της Φιλιππούπολης (Plovdiv) με 300 θέσεις Ιατρικής, 100 Οδοντιατρικής και 80 Φαρμακευτικής, με δίδακτρα 8000€ και 6000€.

4. Η Ιατρική Σχολή του Πλέβεν (Pleven) με 300 θέσεις Ιατρικής και 80 Οδοντιατρικής. Μάλιστα η Σχολή αυτή ξεκινά το Ακαδημαϊκό έτος την 1η Φεβρουαρίου κάθε χρονιά. 

Υπάρχουν και άλλες Ιατρικές Σχολές αλλά οι ανωτέρω είναι οι πιο δημοφιλείς για τους Έλληνες φοιτητές.

Παραδόξως η πλειοψηφία των φοιτητών που σπουδάζουν στα Βουλγαρικά Πανεπιστήμια δεν είναι Έλληνες αλλά Βρετανοί υπήκοοι. Ακολουθούν οι Έλληνες και ένα υψηλό ποσοστό (20%) είναι Ιταλοί. 

Είναι αυτονόητο ότι κάθε χρόνο η ζήτηση αυξάνει.