Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας (Ιατρική – Οδοντιατρική – Φαρμακευτική) επεξεργάζεται αλλαγή του τεύχους των ερωτήσεων των εισαγωγικών εξετάσεων 2018. 

Συγκεκριμένα αλλάζει ο αριθμός των προεπιλεγμένων ερωτήσεων πολλαπλών απαντήσεων από 200 σε 800 (400 Βιολογία – 400 Χημεία).

Το νέο τεύχος των ερωτήσεων θα είναι έτοιμο τέλος Μαΐου.

Τα δύο εισαγωγικά τεστ θα γίνουν 25 Αυγούστου ή 8 Σεπτεμβρίου.