Για την εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή του Βουκουρεστίου (Carol Davila) απαιτείται τεστ Αγγλικών.

Το τεστ αυτό έχει την ακόλουθη δομή:

  1. Μία έκθεση (π.χ. Γιατί θέλω να γίνω γιατρός.)
  2. Κείμενο με ερωτήσεις
  3. Συνώνυμα
  4. Σωστό – Λάθος
  5. Ερωτήσεις γραμματικής (χρόνοι κ.τ.λ.)

 Υπενθυμίζεται ότι στα διδακτήριά μας γίνεται χειμώνα και εντατικά το καλοκαίρι ΠΛΗΡΕΣ μάθημα προετοιμασίας με ζωντανή διδασκαλία σε ολιγομελή τμήματα.