Μέχρι σήμερα έγιναν δύο εισαγωγικά τεστ στο Πανεπιστήμιο της ΣΤΑΡΑ ΖΑΓΟΡΑ.

Συμμετείχαν 36 υποψήφιοι.

Κόπηκαν με βαθμολογία κάτω από τη βάση 12 φοιτητές. Από τους υπόλοιπους 24 δύο μαθητές μας πρώτευσαν με βαθμολογίες (5,76 και 5,68) και (5,88 και 5,88) με άριστα το 6.

Η επιτυχία αυτή οφείλεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο μεθοδικό και συγκροτημένο μάθημα που έγινε πάνω σ’ αυτούς τους δύο υποψήφιους του τελευταίου μήνα.