Το Πανεπιστήμιο Trakia στη Στάρα Ζαγόρα (Ιατρική Σχολή-Κτηνιατρική Σχολή) ανακοίνωσε τις ημερομηνίες των εισαγωγικών εξετάσεων:

11 και 12 Ιουνίου,

23 και 24 Ιουλίου,

27 και 28 Αυγούστου.