Η Ιατρική Σχολή του Plovdiv ενημέρωσε ότι απομένουν μόνο 83 θέσεις υποψηφίων για το τελευταίο τεστ της 29ης Αυγούστου.

Η θέση κλείνεται με την κατάθεση του παράβολου.