Δημοσιεύουμε την απόφαση του Ιατρικού Πανεπιστημίου του Pleven, το οποίο εκτιμώντας την μακρόχρονη συνεργασία μας , όρισε την Σχολή μας, TOMI SCHOOL, ως αποκλειστικο εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου για την Ελλάδα, την Κύπρο, την Γερμανία και την Ολλανδία.

Το ιατρικό Πανεπιστήμιο του Pleven δέχεται αιτήσεις για πρωτοετείς από τις 1 Ιουνίου 2023 έως τις 10 Οκτωβρίου 2023. Τα δίδακτρα του Πανεπιστημίου είναι 8.500€

We publish the decision of the Medical University of Pleven, which, appreciating our long-term cooperation, appointed our School, TOMI SCHOOL, as representative of the University for Greece, Cyprus, Germany and the Netherlands.

The Medical University of Pleven is accepting applications for first year students from June 1, 2023 to October 10, 2023. The University tuition fee is €8,500