Η Ιατρική Σχολή του Πλέβεν (Βουλγαρία) αρχίζει το ακαδημαϊκό έτος τον Φεβρουάριο του 2023. Πρόσφατα ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του τελευταίου εισαγωγικού τεστ το οποίο διεξήχθη διαδικτυακά στις 14 Νοεμβρίου.

Η ΤΟΜΗ παρουσίασε 4 υποψήφιους φοιτητές οι οποίοι συγκέντρωσαν τις παρακάτω βαθμολογίες:

Δ.Π. 32,22

Μ.Μ. 32,40

Σ.Π. 31,45

Σ.Χ. 31,04

Η τελική λίστα εισακτέων θα ανακοινωθεί στις 16 Δεκεμβρίου.