Μετά από εκλογές άλλαξε όλη η ηγεσία (Rector – Dean – Vice Deans) του Ιατρικού Πανεπιστημίου Σόφιας σηματοδοτώντας μια νέα αρχή.