Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας αρχίζει να δέχεται αιτήσεις και πλήρεις φακέλους υποψηφίων Ιατρική – Οδοντιατρικής – Φαρμακευτικής από την Δευτέρα 16 Ιουλίου. 

Αυτές οι αιτήσεις αφορούν το τεστ στις 25 Αυγούστου.

Για το δεύτερο τεστ που θα γίνει στις 8 Σεπτεμβρίου η προθεσμία τυπικά είναι έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. 

Η Ιατρική Σχολή της Φιλιππούπολης (PLOVDIV) δέχεται ήδη αιτήσεις.

Η Ιατρική Σχολή του St. Kliment University θα αρχίσει να δέχεται αιτήσεις αργότερα.

Η Κτηνιατρική Σχολή Σόφιας δέχεται ήδη αιτήσεις, το ίδιο και η Κτηνιατρική Σχολή στη Stara Zagora.