Οι ερωτήσεις για το εισαγωγικό τεστ του Ιατρικού Πανεπιστημίου Σόφιας αυξήθηκαν από 200 σε 800. Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν σε 30 ερωτήσεις ενώ το τεστ αγγλικών περιέχει 10 ερωτήσεις. Στη Βιολογία και Χημεία υπάρχουν και 5 ερωτήσεις διαφορετικού τύπου από τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Όλοι οι υποψήφιοι της ΤΟΜΗ έχουν προμηθευτεί το βοήθημα.