Οι υποψήφιοι άλλων αντιπροσώπων που απέτυχαν για διάφορους λόγους εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή της Σόφιας έχουν τις παρακάτω επιλογές:

Διαδικασία εισαγωγής στην Ιατρική Σχολή του PLEVEN. Η ΤΟΜΙ SCHOOL είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος αυτής της Ιατρικής Σχολής.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 για το εισαγωγικό τεστ στις 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ.

Τα δίδακτρα είναι 8. 500€

Τα μαθήματα αρχίζουν Φεβρουάριο 2024.

Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 2310222888, 6980284918

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο e-mail info@tomischool.gr