Φέτος η Ιατρική Σχολή της Σόφιας (MUS) εξέδωσε ένα βιβλίο με 400 ερωτήσεις Χημείας, 400 ερωτήσεις Βιολογίας και 3 υποδείγματα τεστ κατανόησης αγγλικής γλώσσας. Το πρώτο τεστ θα γίνει Σάββατο 25 Αυγούστου και το δεύτερο Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου. Στις 10 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν οι επιτυχόντες.

Στα τεστ θα υπάρχουν 15 ερωτήσεις Βιολογίας,15 Χημείας και 10 Αγγλικών. Γίνεται αντιληπτό ότι μόνο οι καλά προετοιμασμένοι θα εισαχθούν στα τμήματα Ιατρικής – Οδοντιατρικής- Φαρμακευτικής.

Η Σχολή μας θα προετοιμάζει τους υποψηφίους στα στα διδακτηρια μας (Αθήνα,Πανεπιστημίου 39 και Θεσσαλονίκη, Μητροπόλεως 17) έως και την παραμονή του τεστ. 

Παράλληλα λειτουργεί προετοιμασία Skype για τους φοιτητές μας απομακρυσμένων περιοχών. Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και 10 Αυγούστου.