Η Ιατρική Σχολή της Φιλιππούπολης (Plovdiv) ανακοίνωσε οτι και το 2024 τα τέσσερα τεστ εισόδου πρωτοετών φοιτητών για Ιατρική – Οδοντιατρική – Φαρμακευτική θα γίνουν διαδικτυακά.