Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι τα Πανεπιστήμια της Σερβίας και οι σπουδές εκεί έχουν ένα σοβαρό μειονέκτημα.

Η Σερβία δεν ξεκίνησε καν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε. Και αύριο να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις πράγμα λίαν απίθανο θα χρειαστούν τουλάχιστον 10 χρόνια για εισαγωγή της χώρας καθώς και άλλα 3 χρόνια για την πλήρη προσαρμογή.

Άρα ένας πτυχιούχος Ιατρικής – Οδοντιατρικής από το Πανεπιστήμιο του Novisad θα χρειασθεί για αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ σε 7 βασικά μαθήματα.

Άρα θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να είναι πολύ προσεκτικοί σε απατηλές υποσχέσεις και δήθεν πληροφορίες από τις… Βρυξέλλες. 

We inform all interested parties that the Universities of Serbia and studies there have a serious disadvantage.

Serbia has not even begun accession negotiations with the E.U. Even if tomorrow negotiations begin which is highly unlikely, it will take at least 10 years for entrance of the country as well as three more years for complete customization.

So a graduate of Medicine – Dentistry from the University of Novisad will need, for recognition by DOATAP, EXAMS AT LEAST IN 7 core subjects.

So intereted parties should be very careful in deceptive promises and alleged information from …. Brussels.