Η Ιατρική Σχολή του Pleven University όρισε εισαγωγικό τεστ πρωτοετών το Σάββατο 30 Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι το Ακαδημαϊκό έτος ξεκινάει αρχές Φλεβάρη 2020. Η TOMH academia θα παρουσιασθεί στο τεστ με 3 υποψήφιες φοιτήτριες. Ήδη ξεκίνησε η εντατική προετοιμασία τους στα διδακτήριά μας.