Η Ιατρική Σχολή του Πλέβεν έχει εισαγωγικό τεστ στις 10/10, 29/10, 18/11, 5/12.

Η ΤΟΜH-med academia δέχεται αιτήσεις συμμετοχής για όσους υποψηφίους δεν πρόλαβαν τις ημερομηνίες των άλλων Πανεπιστημίων. Τα μαθήματα αρχίζουν 1 Φεβρουαρίου.