Από φέτος η Ιατρική σχολή Σόφιας με νέα απόφαση θα εισπράττει 65€ από κάθε φοιτητή ώστε να του δώσει αριθμό πρωτοκόλλου για να δώσει εξετάσεις. Αυτό ισχύει μόνο για τους ξένους φοιτητές.