Το πρώτο τεστ εισόδου πρωτοετών φοιτητών για την Ιατρική Σχολή της Φιλιππούπολης (Plovdiv) θα διεξαχθεί on line την Τρίτη 16 Απριλίου.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι Βιολογία – Χημεία. Οι βαθμοί του τεστ διπλασιάζονται και προστίθενται η Βιολογία και η Χημεία του απολυτηρίου.

Τα υπόλοιπα επαναλαμβανόμενα εισαγωγικά τεστ προγραμματίστηκαν για:

21 Μαϊου 2024

18 Ιουνίου 2024

16 Ιουλίου 2024

27 Αυγούστου 2024