Η Ιατρική Σχολή Φιλιππούπολης (Plovdiv) (Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική) διεξάγει τεστ εισόδου στις 15 Ιουλίου, 31 Αυγούστου, 8 Σεπτεμβρίου.