Η Ιατρική Σχολή της Φιλιππούπολης (Plovdiv) διοργανώνει το πρώτο εισαγωγικό τεστ πρωτοετών Ιατρικής – Οδοντιατρικής – Φαρμακευτικής στις 21 Ιουνίου 2018.

Θα ακολουθήσουν άλλα δύο τεστ στις 3 Σεπτεμβρίου και στις 10 Σεπτεμβρίου.

Η ΤΟΜΗ – ACADEMIA θα είναι παρούσα με φοιτητές σε όλα τα τεστ.