Ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις εισαγωγής για την Ιατρική – Οδοντιατρική – Φαρμακευτική σχολή του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Φιλιππούπολης (Plovdiv) ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κινηθούν γρήγορα γιατί η πληρότητα αιτήσεων συμμετοχής στα εισαγωγικά τεστ φτάνει στο 100% γιατί η ζήτηση για εισαγωγή στην ιατρική Σχολή της γειτονικής Βουλγαρίας είναι εξαιρετικά υψηλή.

Οι λόγοι είναι οι αξιόλογες συνθήκες σπουδών, η απόλυτη ασφάλεια στην καθημερινότητα, ο λογικός κανονισμός προόδου, τα χαμηλά σε σχέση με άλλες χώρες δίδακτρα, οι εξαιρετικές νέες υποδομές αυτής της χώρας σε κατοικίες και δημόσια έργα. Τέλος, η επικοινωνία αεροπορικά με όλο τον κόσμο και οδικώς με την Ελλάδα προσφέρουν ασφαλή και σύντομη επαφή.

Τα επόμενα εισαγωγικά τεστ είναι στις 18 Ιουνίου και στις 16 Ιουλίου.