Οι φοιτητές της TOMI SCHOOL που πέτυχαν εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή του Pleven (BG) οφείλουν να είναι το πρωί της Δευτέρας 29 Ιανουαρίου 2024 στο Pleven για να γίνει η εγγραφή τους στο Α’ έτος σπουδών από τον αντιπρόσωπο της Σχολής μας.

Οι φοιτητές μπορούν να ταξιδέψουν από Σόφια για Pleven δωρεάν (+2 αποσκευές) όχι όμως και οι τυχόν συνοδοί τους.