Η Ιατρική Σχολή του St.Kiment University στην ΣΟΦΙΑ όρισε δίδακτρα 7.700€ ετησίως σε δύο ισόποσες δόσεις.

Ενημερώνουμε ότι φέτος διαγωνίστηκαν για το πολύ αξιόλογο αυτό Πανεπιστήμιο 180 ξένοι φοιτητές. Τελικά εισήχθησαν 48. Από τους εισαγόμενους πρωτοετείς οι 11 είναι φοιτητές της Σχολής μας ΤΟΜΗ – Academia.

Επίσης πέτυχαν άλλοι δύο φοιτητές μας οι οποίοι προτίμησαν το MUS (Ιατρικό Πανεπιστήμιο) όπου επίσης είχαν πετύχει την εισαγωγή τους.