Τα εισαγωγικά τεστ για την Αγγλόφωνη Ιατρική Σχολή του ST.KLIMENT UNIVERSITY της Σόφιας ορίστηκε για τις 8 και 13 Σεπτεμβρίου. Οι υποψήφιοι μπορούν να διαγωνισθούν και στα δύο τεστ και να κρατήσουν τον καλύτερο βαθμό.

Απαραίτητη προϋπόθεση η συμμετοχή στις Πανελλαδικές. Ο Πρύτανης αποφάσισε για 50 εισακτέους.