Η Ιατρική Σχολή Αγγλόφωνο τμήμα του ST. KLIMENT UNIVERSITY (έτος ιδρυσης 1888) της Σόφιας διενεργεί το πρώτο εισαγωγικό τεστ στις 7 Σεπτεμβρίου 9πμ στο κεντρικό κτίριο και το επαναληπτικό στις 14 Σεπτεμβρίου 9πμ στο ίδιο κτίριο. Ισχύει ο μεγαλύτερος βαθμός.

Θα εισαχθούν μόνο 50 πρωτοετείς και τα δίδακτρα είναι 7.700€ ετησίως , πληρωτέα σε δύο δόσεις.

Η Σχολή μας TOMI SCHOOL συνεχίζει εντατικά μαθήματα προετοιμασίας των υποψηφίων της. Σημειώνεται ότι στην ύλη εξέτασης περιλαμβάνονται ερωτήσεις Ανατομίας που δεν διδάσκονται στα Ελληνικά Λύκεια.