Δημιουργήθηκε στο πρόσφατο παρελθόν πρόβλημα με την Ιατρική Σχολή του St KLIMENT UNIVERSITY της Σόφιας.

Πλέον δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αφού η Βουλγαρική Κυβέρνηση παραχωρεί το σύγχρονο Νοσοκομείο του  Lozents στην Ιατρική Σχολή της οποίας η φήμη είναι δεδομένη.

Faculty of Medicine St KLIMENT

There was a problem in the recent past regarding the Faculty of Medicine at St Kliment UNIVERSITY in Sofia.

There is no longer a problem since the Bulgarian Government allots the modern Hospital in Lozents to the Faculty of Medicine whose reputation is given.