Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας ως γνωστό θα διενεργείσει δύο τεστ εισόδου για τους πρωτοετείς φοιτητές του Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Αυτά θα γίνουν το Σάββατο 25 Αυγούστου και το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου.Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν ονομαστικά στις 29 Αυγούστου και στις 11 Σεπτεμβρίου 2018.

Οι κατάλογοι των εισακτέων σε Ιατρική , Οδοντιατρική και Φαρμακευτική θα ανακοινωθούν στις 12 Σεπτεμβρίου. Η εγγραφή των επιτυχόντων θα γίνει στις 12 Οκτωβρίου 2018.