Σας ενημερώνουμε πως το Ιατρικό Πανεπιστήμιο στη Σόφια Βουλγαρίας θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις παρακάτω ημερομηνίες:

Έναρξη αποδοχής αιτήσεων: 15 Ιουλίου 2021
Λήξη αποδοχής αιτήσεων: 8 Σεπτεμβρίου 2021
Λήξη αιτήσεων Μεταγραφών: 20 Αυγούστου 2021

Τεστ εισαγωγής: 11 Σεπτεμβρίου 2021